Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 3 min 10 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/24

BrowserĐếm
Google Chrome 46.0.2490.8611528.7%
Google Chrome 46.2.2490.905313.2%
Google Chrome 45.2.2454.109338.2%
Google Chrome 31.0.1650.6561.5%
Google Chrome 38.0.1025.16651.2%
Google Chrome 44.2.2403.17530.7%
Google Chrome 9.0.59730.7%
Google Chrome 46.0.2490.7620.5%
Google Chrome 46.0.2490.8010.2%
Firefox 42.010927.2%
Firefox 34.041.0%
Firefox 39.030.7%
Firefox 12.010.2%
Opera 9.80256.2%
Mozilla 11.0164.0%
Safari 601.2.771.7%
Safari 600.1.430.7%
Safari 534.3010.2%
Safari 53710.2%
Safari 537.35+10.2%
Safari 537.78.210.2%
Safari 601.110.2%
Safari 8536.2510.2%
Unknown51.2%
MSIE 9.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats