Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 07:01:36 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 07:01:36

2015/11/22

BrowserĐếm
Firefox 42.015338.4%
Firefox 5.0399.8%
Firefox 34.041.0%
Firefox 5.0.110.3%
Firefox 8.010.3%
Google Chrome 46.2.2490.908120.4%
Google Chrome 46.0.2490.86297.3%
Google Chrome 47.0.2526.6971.8%
Google Chrome 44.2.2403.17361.5%
Google Chrome 31.0.1650.6551.3%
Google Chrome 46.0.2490.7151.3%
Google Chrome 35.0.1849.041.0%
Google Chrome 9.0.59730.8%
Google Chrome 36.0.1985.13510.3%
Google Chrome 36.0.1985.14910.3%
Google Chrome 38.0.2125.10210.3%
Google Chrome 44.2.2403.17510.3%
Google Chrome 45.0.2454.8510.3%
Safari 534.30153.8%
Safari 533.110.3%
Safari 53710.3%
Safari 601.110.3%
Safari 9537.5310.3%
Mozilla 11.0174.3%
Unknown112.8%
Opera 9.8041.0%
Netscape 5.020.5%
MSIE 9.020.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats