Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:20:42 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:20:43

2015/11/21

BrowserĐếm
Firefox 42.020243.1%
Firefox 34.040.9%
Firefox 39.040.9%
Google Chrome 46.0.2490.8610422.2%
Google Chrome 35.0.1849.0306.4%
Google Chrome 46.2.2490.90286.0%
Google Chrome 31.0.1650.6561.3%
Google Chrome 9.0.59751.1%
Google Chrome 46.0.2490.7640.9%
Google Chrome 30.0.0.020.4%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 36.0.1985.13510.2%
Google Chrome 37.0.0.010.2%
Google Chrome 44.2.2403.17510.2%
Google Chrome 45.0.2454.10110.2%
Google Chrome 46.0.2490.7110.2%
Google Chrome 46.2.2490.8610.2%
Netscape 5.0234.9%
Safari 534.3071.5%
Safari 53740.9%
Safari 600.1.420.4%
Safari 601.120.4%
Safari 420+10.2%
Safari 530.1710.2%
Safari 535.110.2%
Safari 7534.48.310.2%
Safari 9537.5310.2%
Mozilla 11.0163.4%
Opera 9.8091.9%
Unknown40.9%
MSIE 10.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats