Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (17 min 24 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

2015/11/18

BrowserĐếm
Firefox 42.027548.8%
Firefox 41.050.9%
Firefox 34.040.7%
Firefox 39.030.5%
Firefox 12.010.2%
Google Chrome 46.0.2490.868615.3%
Google Chrome 45.2.2454.109386.7%
Google Chrome 46.0.2490.80264.6%
Google Chrome 46.2.2490.90203.6%
Google Chrome 31.0.1650.6561.1%
Google Chrome 9.0.59730.5%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 33.0.0.010.2%
Google Chrome 36.0.1985.14610.2%
Google Chrome 38.0.2125.10210.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 43.0.2357.13610.2%
Google Chrome 44.0.2403.12510.2%
Google Chrome 45.0.2454.10110.2%
Google Chrome 46.0.2490.7110.2%
Google Chrome 46.0.2490.7610.2%
Mozilla 11.0325.7%
Safari 419.3101.8%
Safari 534.3071.2%
Safari 53730.5%
Safari 600.1.410.2%
Opera 9.80162.8%
Unknown122.1%
MSIE 7.020.4%
Netscape 5.010.2%
Googlebot-Image 1.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats