Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 22 hrs 50 min 32 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/17

BrowserĐếm
Google Chrome 46.0.2490.8610921.3%
Google Chrome 45.2.2454.1098216.0%
Google Chrome 46.2.2490.90458.8%
Google Chrome 46.0.2490.76377.2%
Google Chrome 46.0.2490.8040.8%
Google Chrome 45.0.2454.8420.4%
Google Chrome 9.0.59720.4%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 41.0.2228.010.2%
Google Chrome 44.2.2403.17310.2%
Firefox 42.015830.9%
Firefox 33.051.0%
Firefox 34.040.8%
Firefox 39.040.8%
Firefox 38.010.2%
Firefox 40.010.2%
Mozilla 11.0275.3%
Safari 600.1.440.8%
Safari 9537.5340.8%
Safari 534.3030.6%
Safari 53720.4%
Safari 533.410.2%
Safari 601.110.2%
Netscape 5.061.2%
Opera 9.8040.8%
Unknown10.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats