Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 22 hrs 23 min 7 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/11

BrowserĐếm
Firefox 42.021950.9%
Firefox 41.071.6%
Firefox 39.061.4%
Firefox 34.040.9%
Google Chrome 46.0.2490.806515.1%
Google Chrome 45.2.2454.109409.3%
Google Chrome 31.0.1650.65143.3%
Google Chrome 44.0.2403.133112.6%
Google Chrome 41.0.2272.12761.4%
Google Chrome 46.0.2490.8651.2%
Google Chrome 9.0.59740.9%
Google Chrome 46.0.2490.7620.5%
Google Chrome 25.0.1364.17210.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 38.0.2125.10210.2%
Google Chrome 39.0.2171.9910.2%
Google Chrome 41.0.2228.010.2%
Google Chrome 42.0.2311.13510.2%
Google Chrome 44.0.2403.15710.2%
Google Chrome 44.0.2403.8910.2%
Google Chrome 46.0.2490.7110.2%
Safari 534.30122.8%
Safari 53710.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 9537.5310.2%
Mozilla 11.092.1%
MSIE 10.051.2%
MSIE 8.010.2%
MSIE 9.010.2%
Unknown51.2%
Opera 9.8010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats