Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:06:04 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:06:05

2015/11/07

BrowserĐếm
Google Chrome 46.0.2490.808625.2%
Google Chrome 45.2.2454.1094814.1%
Google Chrome 41.0.2272.11972.1%
Google Chrome 9.0.59761.8%
Google Chrome 44.2.2403.16341.2%
Google Chrome 28.0.1500.9420.6%
Google Chrome 46.0.2490.7120.6%
Google Chrome 30.0.1599.8210.3%
Google Chrome 38.0.2125.10210.3%
Google Chrome 39.0.2171.9910.3%
Google Chrome 41.0.2272.12710.3%
Google Chrome 44.0.2403.15710.3%
Google Chrome 46.0.2490.7610.3%
Google Chrome 48.0.2558.010.3%
Firefox 42.013238.7%
Firefox 41.051.5%
Firefox 34.041.2%
Firefox 39.030.9%
Safari 534.30133.8%
Safari 600.1.472.1%
Safari 534.2410.3%
Safari 53710.3%
Safari 8536.2510.3%
Safari 9537.5310.3%
Opera 9.8051.5%
Unknown41.2%
MSIE 10.010.3%
Netscape 5.010.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats