Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 21 hrs 10 min 9 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/06

BrowserĐếm
Google Chrome 45.2.2454.10912425.9%
Google Chrome 46.0.2490.808818.4%
Google Chrome 9.0.59761.3%
Google Chrome 44.0.2403.15551.0%
Google Chrome 30.0.1599.10120.4%
Google Chrome 31.0.1650.6320.4%
Google Chrome 42.0.2311.13520.4%
Google Chrome 48.0.2554.020.4%
Google Chrome 48.0.2556.020.4%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 39.0.2171.9910.2%
Google Chrome 41.0.2228.010.2%
Google Chrome 43.0.2357.12410.2%
Google Chrome 44.0.2403.12510.2%
Google Chrome 44.0.2403.13010.2%
Google Chrome 44.2.2403.17310.2%
Google Chrome 46.0.2490.7610.2%
Firefox 42.018238.1%
Firefox 34.040.8%
Firefox 39.020.4%
Firefox 40.020.4%
Mozilla 11.0234.8%
Safari 534.3071.5%
Safari 537.3620.4%
Safari 600.1.420.4%
Safari 601.120.4%
Safari 537.86.110.2%
Safari 8536.2510.2%
Opera 9.8040.8%
Unknown20.4%
Googlebot-Image 1.010.2%
Netscape 5.010.2%
MSIE 6.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats