Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 14 hrs 59 min 38 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/04

BrowserĐếm
Firefox 41.019041.8%
Firefox 42.0265.7%
Firefox 34.061.3%
Firefox 39.030.7%
Firefox 37.010.2%
Firefox 40.010.2%
Google Chrome 46.0.2490.809520.9%
Google Chrome 45.2.2454.1097416.3%
Google Chrome 44.2.2403.17351.1%
Google Chrome 9.0.59730.7%
Google Chrome 48.0.2554.020.4%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 44.0.2403.12510.2%
Google Chrome 44.0.2403.15510.2%
Google Chrome 46.0.2490.7610.2%
Google Chrome 47.0.2526.3510.2%
Safari 53740.9%
Safari 534.3030.7%
Safari 8536.2530.7%
Safari 533.120.4%
Safari 9537.5320.4%
Safari 601.110.2%
MSIE 10.081.8%
MSIE 9.020.4%
Opera 9.8081.8%
Unknown81.8%
Mozilla 11.020.4%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats