Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 18 hrs 48 min 38 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/02

BrowserĐếm
Google Chrome 46.0.2490.8014532.9%
Google Chrome 45.2.2454.1096113.8%
Google Chrome 44.0.2403.125132.9%
Google Chrome 9.0.59740.9%
Google Chrome 44.0.2403.15520.5%
Google Chrome 44.0.2403.15720.5%
Google Chrome 45.0.2454.7820.5%
Google Chrome 46.0.2490.7620.5%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 34.0.1847.7610.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 44.2.2403.17510.2%
Google Chrome 45.0.2454.8410.2%
Google Chrome 45.0.2454.8510.2%
Google Chrome 48.0.2552.010.2%
Firefox 41.015134.2%
Firefox 39.030.7%
Firefox 34.020.5%
Firefox 40.010.2%
Firefox 6.0.210.2%
Opera 9.80163.6%
Safari 600.1.430.7%
Safari 53720.5%
Safari 601.120.5%
Safari 533.410.2%
Safari 534.3010.2%
Safari 534.3410.2%
Mozilla 11.092.0%
Unknown71.6%
MSIE 8.020.5%
MSIE 10.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats