Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 13:47:19 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 13:47:20

2015/11/01

BrowserĐếm
Google Chrome 46.0.2490.803914.8%
Google Chrome 42.0.2311.152166.1%
Google Chrome 45.2.2454.109145.3%
Google Chrome 46.0.2490.7193.4%
Google Chrome 9.0.59762.3%
Google Chrome 45.0.2454.9341.5%
Google Chrome 44.2.2403.17531.1%
Google Chrome 48.0.2551.031.1%
Google Chrome 31.0.1650.5920.8%
Google Chrome 43.0.2357.13420.8%
Google Chrome 45.0.2454.7820.8%
Google Chrome 46.0.2490.7620.8%
Google Chrome 28.0.1500.9410.4%
Google Chrome 30.0.0.010.4%
Google Chrome 39.5.2171.9510.4%
Google Chrome 41.0.2228.010.4%
Google Chrome 41.0.2272.7610.4%
Google Chrome 44.0.2403.12510.4%
Firefox 41.07729.3%
Firefox 34.041.5%
Firefox 39.031.1%
Firefox 38.020.8%
Firefox 26.010.4%
Opera 9.802911.0%
Unknown134.9%
Safari 534.3031.1%
Safari 53731.1%
Safari 600.1.420.8%
Safari 601.120.8%
Safari 533.110.4%
Safari 9537.5310.4%
Mozilla 11.093.4%
MSIE 10.031.1%
MSIE 8.020.8%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats