Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 15 hrs 18 min 45 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/09/16

BrowserĐếm
Google Chrome 44.2.2403.1736916.6%
Google Chrome 45.0.2454.856315.1%
Google Chrome 44.0.2403.155194.6%
Google Chrome 45.0.2454.84143.4%
Google Chrome 46.0.2490.2261.4%
Google Chrome 44.0.2403.12551.2%
Google Chrome 9.0.59751.2%
Google Chrome 43.0.2357.13230.7%
Google Chrome 42.0.2311.15220.5%
Google Chrome 45.0.2454.9320.5%
Google Chrome 30.0.1599.10110.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 34.0.1847.7610.2%
Google Chrome 43.0.2357.12410.2%
Google Chrome 43.0.2357.12610.2%
Firefox 40.08420.2%
Firefox 39.0409.6%
Firefox 38.0153.6%
Firefox 34.041.0%
Firefox 11.010.2%
Firefox 35.010.2%
Firefox 8.0.110.2%
Mozilla 11.0266.3%
Safari 600.1.4122.9%
Safari 534.3030.7%
Safari 9537.5320.5%
Safari 533.110.2%
Safari 53710.2%
Unknown133.1%
Opera 9.80102.4%
MSIE 8.041.0%
MSIE 10.030.7%
MSIE 5.510.2%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats