Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 15 hrs 16 min 9 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/07/30

BrowserĐếm
Google Chrome 44.0.2403.12511119.0%
Google Chrome 44.0.2403.107559.4%
Google Chrome 43.0.2357.146518.7%
Google Chrome 43.0.2357.130274.6%
Google Chrome 9.0.597111.9%
Google Chrome 43.0.2357.9371.2%
Google Chrome 44.0.2403.8940.7%
Google Chrome 43.0.2357.13630.5%
Google Chrome 30.0.0.020.3%
Google Chrome 38.0.2125.12220.3%
Google Chrome 43.0.2357.13420.3%
Google Chrome 12.0.742.11210.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Firefox 39.016428.1%
Firefox 36.0264.5%
Firefox 34.071.2%
Firefox 23.010.2%
Firefox 3.6.310.2%
Safari 413254.3%
Safari 53781.4%
Safari 601.1.3981.4%
Safari 534.3020.3%
Safari 9537.5320.3%
Safari 533.110.2%
Safari 536.2+10.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 600.7.1210.2%
Safari 6533.18.510.2%
Safari 8536.2510.2%
Opera 9.80274.6%
Mozilla 11.0132.2%
Unknown101.7%
MSIE 8.020.3%
MSIE 10.010.2%
Netscape 5.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats