Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 23 hrs 1 min 28 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/07/29

BrowserĐếm
Google Chrome 44.0.2403.10714128.0%
Google Chrome 43.0.2357.146407.9%
Google Chrome 43.0.2357.130153.0%
Google Chrome 9.0.597112.2%
Google Chrome 43.0.2357.9391.8%
Google Chrome 32.0.1700.10730.6%
Google Chrome 44.0.2403.12530.6%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 34.0.1847.11610.2%
Google Chrome 35.0.1916.15710.2%
Google Chrome 38.0.2125.12210.2%
Google Chrome 41.0.2272.12710.2%
Google Chrome 43.0.2357.13410.2%
Google Chrome 43.0.2357.7810.2%
Google Chrome 43.0.2357.8110.2%
Google Chrome 44.0.2403.8910.2%
Firefox 39.019538.7%
Firefox 34.040.8%
Firefox 3.6.2810.2%
Unknown224.4%
Safari 533.171.4%
Safari 534.3040.8%
Safari 8536.2530.6%
Safari 533.410.2%
Safari 53710.2%
Safari 537.3610.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 9537.5310.2%
Mozilla 11.0132.6%
Opera 9.80102.0%
Netscape 5.051.0%
Netscape 3.0110.2%
Netscape 4.010.2%
Netscape 4.510.2%
MSIE 10.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats