Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 34 min 12 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/07/27

BrowserĐếm
Google Chrome 44.0.2403.10722135.0%
Google Chrome 44.0.2403.89518.1%
Google Chrome 43.0.2357.134406.3%
Google Chrome 43.0.2357.146396.2%
Google Chrome 9.0.597172.7%
Google Chrome 43.0.2357.130101.6%
Google Chrome 44.0.2403.5240.6%
Google Chrome 27.0.145320.3%
Google Chrome 38.0.2125.10120.3%
Google Chrome 43.0.2357.9320.3%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 39.0.2171.9510.2%
Google Chrome 41.0.2272.8910.2%
Firefox 39.014723.3%
Firefox 33.081.3%
Firefox 34.081.3%
Safari 600.1.4223.5%
Safari 601.1.39162.5%
Safari 534.3060.9%
Unknown142.2%
Mozilla 11.091.4%
Mozilla 1.9.2.910.2%
Opera 9.8081.3%
MSIE 8.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats