Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 10:03:26 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 10:03:27

2015/07/25

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.1345011.7%
Google Chrome 43.0.2357.146419.6%
Google Chrome 43.0.2357.144327.5%
Google Chrome 9.0.597276.3%
Google Chrome 39.0.2171.99245.6%
Google Chrome 44.0.2403.89184.2%
Google Chrome 43.0.2357.9381.9%
Google Chrome 43.0.2357.13030.7%
Google Chrome 44.0.2403.10720.5%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 34.0.1847.7610.2%
Google Chrome 36.0.1985.12510.2%
Google Chrome 36.0.1985.12710.2%
Google Chrome 39.0.2171.9810.2%
Google Chrome 41.0.2272.12710.2%
Google Chrome 42.0.2311.11110.2%
Google Chrome 43.0.2357.12410.2%
Firefox 39.014333.3%
Firefox 34.040.9%
Safari 534.3092.1%
Safari 53781.9%
Safari 9537.5340.9%
Safari 420+20.5%
Safari 600.1.420.5%
Safari 41310.2%
Safari 533.110.2%
Safari 534.11+10.2%
Unknown204.7%
Mozilla 11.081.9%
Opera 9.8071.6%
Netscape 5.040.9%
MSIE 8.020.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats