Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 22 hrs 24 min 19 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/07/21

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.13414225.0%
Google Chrome 43.0.2357.1446110.7%
Google Chrome 9.0.597162.8%
Google Chrome 43.0.2357.130142.5%
Google Chrome 43.0.2357.132142.5%
Google Chrome 31.0.1650.6561.1%
Google Chrome 38.0.2125.10461.1%
Google Chrome 31.0.1650.5950.9%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14410.2%
Google Chrome 38.0.2125.11410.2%
Google Chrome 41.0.2272.12710.2%
Google Chrome 43.0.2357.12410.2%
Google Chrome 43.0.2357.12610.2%
Firefox 39.020135.3%
Firefox 34.061.1%
Firefox 26.010.2%
Safari 534.30142.5%
Safari 600.1.471.2%
Safari 9537.5350.9%
Safari 53720.4%
Safari 7534.48.320.4%
Unknown254.4%
Netscape 5.0173.0%
Mozilla 11.081.4%
Opera 9.8071.2%
MSIE 8.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats