Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 2 hrs 45 min 35 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/07/12

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.13213726.4%
Google Chrome 43.0.2357.132_coc_coc336.4%
Google Chrome 43.0.2357.126_coc_coc234.4%
Google Chrome 9.0.597163.1%
Google Chrome 36.0.1985.147101.9%
Google Chrome 31.0.1650.5761.2%
Google Chrome 28.0.1500.9430.6%
Google Chrome 43.0.2357.12530.6%
Google Chrome 15.0.874.12110.2%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 40.0.2194.210.2%
Google Chrome 40.0.2214.10910.2%
Google Chrome 41.0.2272.9610.2%
Google Chrome 43.0.2357.9310.2%
Firefox 39.017934.6%
Firefox 38.0295.6%
Firefox 34.040.8%
Firefox 41.040.8%
Mozilla 11.0234.4%
Unknown163.1%
Safari 534.3040.8%
Safari 9537.5330.6%
Safari 600.1.420.4%
Safari 53710.2%
Opera 9.8091.7%
NetFront 3.530.6%
MSIE 10.010.2%
MSIE 8.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats