Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:10:37 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:10:38

2015/07/09

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.13231538.8%
Google Chrome 43.0.2357.126_coc_coc496.0%
Google Chrome 43.0.2357.132_coc_coc374.6%
Google Chrome 43.0.2357.125182.2%
Google Chrome 43.0.2357.130172.1%
Google Chrome 9.0.597141.7%
Google Chrome 41.0.2272.11891.1%
Google Chrome 43.0.2357.9330.4%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.1%
Google Chrome 41.0.2272.107_coc_coc10.1%
Google Chrome 45.0.2406.010.1%
Firefox 39.029035.7%
Firefox 31.960.7%
Firefox 34.040.5%
Unknown121.5%
Safari 53760.7%
Safari 534.3030.4%
Safari 600.1.420.2%
Safari 9537.5310.1%
Opera 9.8081.0%
Mozilla 11.081.0%
MSIE 10.040.5%
Netscape 5.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats