Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 6 hrs 44 min 3 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/07/06

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.13020728.2%
Google Chrome 43.0.2357.126_coc_coc486.5%
Google Chrome 38.0.2125.104324.4%
Google Chrome 43.0.2357.132_coc_coc314.2%
Google Chrome 31.0.1650.65253.4%
Google Chrome 43.0.2357.125111.5%
Google Chrome 28.0.1500.7181.1%
Google Chrome 29.0.1547.6681.1%
Google Chrome 9.0.59781.1%
Google Chrome 33.0.0.030.4%
Google Chrome 26.0.1410.5810.1%
Google Chrome 31.0.1650.6410.1%
Google Chrome 32.0.1700.10710.1%
Google Chrome 35.0.1916.15310.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 39.0.2171.9910.1%
Google Chrome 41.0.2272.9610.1%
Google Chrome 45.0.2449.010.1%
Firefox 39.020027.2%
Firefox 38.07710.5%
Firefox 34.020.3%
Firefox 26.010.1%
Safari 534.30192.6%
Safari 600.1.471.0%
Safari 53740.5%
Safari 533.110.1%
Safari 600.6.310.1%
Safari 9537.5310.1%
Unknown131.8%
Opera 9.8091.2%
Mozilla 11.060.8%
Netscape 5.020.3%
MSIE 9.010.1%
NetFront 4.110.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats