Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 15 hrs 15 min 46 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/06/30

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.13020027.2%
Google Chrome 43.0.2357.126_coc_coc537.2%
Google Chrome 43.0.2357.125456.1%
Google Chrome 31.0.1650.65172.3%
Google Chrome 9.0.597152.0%
Google Chrome 28.0.1500.9420.3%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 33.0.0.010.1%
Google Chrome 38.0.2125.10410.1%
Google Chrome 38.0.2125.11110.1%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc10.1%
Google Chrome 41.0.2272.10110.1%
Google Chrome 41.0.2272.8910.1%
Google Chrome 42.0.2311.152_coc_coc10.1%
Google Chrome 43.0.2357.12410.1%
Google Chrome 43.0.2357.9310.1%
Google Chrome 45.0.2444.010.1%
Firefox 38.021429.2%
Firefox 34.040.5%
Firefox 12.010.1%
Safari 534.30719.7%
Safari 9537.53152.0%
Safari 535.1121.6%
Safari 537121.6%
Safari 600.1.440.5%
Safari 419.330.4%
Unknown243.3%
Mozilla 11.0131.8%
Opera 9.80111.5%
Netscape 5.040.5%
MSIE 10.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats