Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 21 hrs 34 min 5 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/06/26

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.13020831.1%
Google Chrome 43.0.2357.1257210.8%
Google Chrome 43.0.2357.126_coc_coc446.6%
Google Chrome 9.0.597233.4%
Google Chrome 43.0.2357.81182.7%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc30.4%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 34.0.1847.13710.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 42.0.2311.13510.1%
Google Chrome 43.0.2357.12410.1%
Firefox 38.018627.8%
Firefox 34.040.6%
Firefox 3.6.2820.3%
Unknown416.1%
Safari 534.30131.9%
Safari 53781.2%
Safari 9537.5330.4%
Safari 537.75.1410.1%
Safari 537.85.1510.1%
Safari 600.1.410.1%
Mozilla 11.0182.7%
Opera 9.8091.3%
MSIE 8.050.7%
MSIE 6.020.3%
MSIE 10.010.1%
Netscape 5.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats