Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 3 hrs 5 min 33 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/06/22

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.12417925.3%
Google Chrome 43.0.2357.126_coc_coc517.2%
Google Chrome 42.0.2311.152_coc_coc496.9%
Google Chrome 9.0.597121.7%
Google Chrome 31.0.1650.6571.0%
Google Chrome 30.0.1599.10120.3%
Google Chrome 45.0.2436.020.3%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 30.0.0.010.1%
Google Chrome 31.0.1650.5710.1%
Google Chrome 32.0.1700.10710.1%
Google Chrome 35.0.1916.15310.1%
Google Chrome 41.0.2272.11810.1%
Google Chrome 42.0.2311.9010.1%
Google Chrome 43.0.2357.8110.1%
Google Chrome 43.0.2357.87_coc_coc10.1%
Google Chrome 43.0.2357.9310.1%
Firefox 38.023633.3%
Firefox 34.040.6%
Firefox 11.010.1%
Safari 534.30304.2%
Safari 537121.7%
Safari 9537.53121.7%
Safari 600.1.471.0%
Opera 9.80456.4%
Unknown314.4%
Mozilla 11.0152.1%
MSIE 7.020.3%
MSIE 8.010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats