Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 19 hrs 16 min 58 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/06/18

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.12414825.4%
Google Chrome 42.0.2311.152_coc_coc7112.2%
Google Chrome 43.0.2357.126_coc_coc162.7%
Google Chrome 9.0.59781.4%
Google Chrome 36.0.1985.14950.9%
Google Chrome 45.0.2406.050.9%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc40.7%
Google Chrome 41.0.2272.7620.3%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 33.0.1750.1810.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 38.0.2125.10210.2%
Google Chrome 39.0.2171.9510.2%
Google Chrome 40.0.2214.11510.2%
Firefox 38.019934.2%
Firefox 34.081.4%
Firefox 39.010.2%
Safari 534.30528.9%
Safari 537122.1%
Safari 600.1.481.4%
Safari 9537.5371.2%
Safari 538.110.2%
Mozilla 11.0152.6%
Opera 9.8071.2%
Netscape 5.020.3%
Unknown20.3%
Wget 1.16.310.2%
MSIE 10.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats