Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 3 hrs 4 min 23 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/06/14

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.12418838.7%
Google Chrome 9.0.597102.1%
Google Chrome 42.0.2311.152_coc_coc71.4%
Google Chrome 42.0.2311.15251.0%
Google Chrome 31.0.1650.6540.8%
Google Chrome 43.0.2357.87_coc_coc40.8%
Google Chrome 43.0.2357.9330.6%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 18.0.1025.16610.2%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 30.0.1599.8210.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 42.0.2311.13510.2%
Google Chrome 43.0.2357.8110.2%
Firefox 38.016634.2%
Firefox 34.061.2%
Safari 534.30316.4%
Safari 53761.2%
Safari 9537.5330.6%
Safari 600.1.420.4%
Safari 537.3610.2%
Mozilla 11.0234.7%
Opera 9.80102.1%
Unknown40.8%
Netscape 520.4%
MSIE 8.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats