Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 17 min 34 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/06/09

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.8116323.8%
Google Chrome 42.0.2311.152_coc_coc497.2%
Google Chrome 36.0.1985.144314.5%
Google Chrome 31.0.1650.65131.9%
Google Chrome 9.0.597101.5%
Google Chrome 33.0.0.060.9%
Google Chrome 43.0.2357.9240.6%
Google Chrome 41.0.2272.8930.4%
Google Chrome 30.0.1599.10120.3%
Google Chrome 43.0.2357.87_coc_coc20.3%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 31.0.1650.6310.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 41.0.2272.7610.1%
Google Chrome 42.0.2311.13510.1%
Firefox 38.025437.1%
Firefox 34.081.2%
Safari 534.307611.1%
Safari 537101.5%
Safari 600.1.450.7%
Safari 533.110.1%
Safari 534.3410.1%
Mozilla 11.0101.5%
Unknown91.3%
MSIE 8.081.2%
Opera 9.8071.0%
Netscape 5.030.4%
Netscape 510.1%
NetFront 4.120.3%
NetFront 4.210.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats