Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 19:50:34 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 19:50:35

2015/06/07

BrowserĐếm
Firefox 38.017140.6%
Firefox 34.081.9%
Google Chrome 43.0.2357.818119.2%
Google Chrome 42.0.2311.152_coc_coc266.2%
Google Chrome 31.0.1650.6381.9%
Google Chrome 37.0.2062.10241.0%
Google Chrome 9.0.59741.0%
Google Chrome 21.0.1180.8930.7%
Google Chrome 40.0.2214.9430.7%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 35.0.1916.11410.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 37.0.0.010.2%
Google Chrome 37.0.2049.010.2%
Google Chrome 42.0.2311.11110.2%
Google Chrome 43.0.2357.87_coc_coc10.2%
Safari 534.305011.9%
Safari 9537.5320.5%
Safari 600.1.410.2%
Safari 8536.2510.2%
Mozilla 11.0286.7%
Unknown174.0%
MSIE 7.030.7%
NetFront 4.210.2%
Netscape 510.2%
Opera 9.8010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats