Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 2 hrs 22 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/06/05

BrowserĐếm
Google Chrome 43.0.2357.8117730.4%
Google Chrome 42.0.2311.152_coc_coc5910.1%
Google Chrome 33.0.0.0254.3%
Google Chrome 9.0.59781.4%
Google Chrome 37.0.2062.10371.2%
Google Chrome 43.0.2357.7850.9%
Google Chrome 27.0.145320.3%
Google Chrome 30.0.1599.10110.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 37.0.2062.12510.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 42.0.2311.15310.2%
Google Chrome 43.0.2357.9210.2%
Firefox 38.017630.2%
Firefox 34.040.7%
Firefox 37.010.2%
Safari 534.306611.3%
Safari 600.1.430.5%
Safari 533.110.2%
Safari 8536.2510.2%
Mozilla 11.0152.6%
Unknown152.6%
Opera 9.8071.2%
Netscape 5.030.5%
Netscape 4.510.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats