Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 18:46:18 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 18:46:18

2015/04/30

BrowserĐếm
Firefox 37.013827.7%
Firefox 36.08817.6%
Firefox 3.6.840.8%
Firefox 25.010.2%
Firefox 33.010.2%
Google Chrome 42.0.2311.905911.8%
Google Chrome 9.0.597163.2%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc122.4%
Google Chrome 38.0.2125.11181.6%
Google Chrome 31.0.1650.6540.8%
Google Chrome 42.0.2311.13540.8%
Google Chrome 39.0.2171.9530.6%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 40.0.2214.11520.4%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 30.0.1599.10110.2%
Google Chrome 33.0.1750.14610.2%
Google Chrome 35.0.1916.11410.2%
Google Chrome 39.0.2171.9810.2%
Google Chrome 39.0.2171.9910.2%
Google Chrome 40.0.2214.10910.2%
Google Chrome 41.0.2272.8910.2%
Google Chrome 43.0.2357.1810.2%
Unknown6613.2%
Safari 537142.8%
Safari 534.3081.6%
Safari 600.1.471.4%
Safari 533.130.6%
Safari 534.3410.2%
Safari 7534.48.310.2%
Opera 9.80183.6%
Mozilla 11.0112.2%
Netscape 5.0102.0%
MSIE 5.520.4%
MSIE 7.020.4%
MSIE 10.010.2%
MSIE 6.010.2%
NetFront 3.420.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats