Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 20 hrs 38 min 50 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/29

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc29734.7%
Google Chrome 42.0.2311.9020323.7%
Google Chrome 42.0.2311.135172.0%
Google Chrome 38.0.2125.111151.8%
Google Chrome 9.0.59770.8%
Google Chrome 39.0.2171.9550.6%
Google Chrome 30.0.1599.10130.4%
Google Chrome 34.0.1847.13730.4%
Google Chrome 35.0.1916.15330.4%
Google Chrome 28.0.1500.9420.2%
Google Chrome 36.0.1985.14320.2%
Google Chrome 41.0.2272.10120.2%
Google Chrome 41.0.2272.11820.2%
Google Chrome 30.0.1599.8210.1%
Google Chrome 32.0.1700.10710.1%
Google Chrome 36.0.1985.14710.1%
Firefox 37.010912.7%
Firefox 36.0687.9%
Firefox 18.010.1%
Firefox 3.6.810.1%
Safari 534.30172.0%
Safari 537121.4%
Safari 600.1.4101.2%
Safari 420+20.2%
Safari 533.110.1%
Safari 8536.2510.1%
Unknown364.2%
Mozilla 11.0202.3%
Opera 9.8091.1%
MSIE 5.520.2%
MSIE 8.010.1%
Netscape 5.030.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats