Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 18 hrs 17 min 50 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/28

BrowserĐếm
Google Chrome 42.0.2311.9018943.4%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc6214.3%
Google Chrome 9.0.597163.7%
Google Chrome 23.0.1271.9581.8%
Google Chrome 40.0.2214.10930.7%
Google Chrome 30.0.0.020.5%
Google Chrome 34.0.1847.11610.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 42.0.2311.10910.2%
Firefox 37.08118.6%
Firefox 36.071.6%
Firefox 3.6.830.7%
Firefox 26.010.2%
Safari 537306.9%
Safari 534.3020.5%
Safari 600.1.410.2%
Safari 9537.5310.2%
Opera 9.80122.8%
MSIE 5.520.5%
MSIE 7.020.5%
MSIE 9.020.5%
Unknown30.7%
Mozilla 11.030.7%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats