Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 2 hrs 33 min 32 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/27

BrowserĐếm
Google Chrome 42.0.2311.9020532.0%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc6410.0%
Google Chrome 39.0.2171.71314.8%
Google Chrome 9.0.597111.7%
Google Chrome 43.0.2357.3750.8%
Google Chrome 40.0.2214.11140.6%
Google Chrome 39.0.2171.9530.5%
Google Chrome 42.0.2311.10730.5%
Google Chrome 9.0.597.1030.5%
Google Chrome 42.0.2311.10920.3%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 35.0.1916.11410.2%
Google Chrome 38.0.2125.12210.2%
Google Chrome 39.0.2171.107_coc_coc10.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc10.2%
Google Chrome 42.0.2311.10810.2%
Firefox 37.019630.6%
Firefox 36.0243.7%
Firefox 3.6.810.2%
Safari 537314.8%
Safari 534.3050.8%
Mozilla 11.0172.7%
Opera 9.80121.9%
Unknown91.4%
Netscape 5.050.8%
MSIE 5.520.3%
MSIE 10.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats