Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:07:52 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 01:07:53

2015/04/24

BrowserĐếm
Google Chrome 42.0.2311.9021931.3%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc12517.9%
Google Chrome 9.0.597182.6%
Google Chrome 31.0.1650.57121.7%
Google Chrome 41.0.2272.11860.9%
Google Chrome 31.0.1650.6320.3%
Google Chrome 42.0.2311.10920.3%
Google Chrome 9.0.597.1020.3%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 30.0.0.010.1%
Google Chrome 32.0.1700.10710.1%
Google Chrome 32.0.1700.7610.1%
Google Chrome 34.0.1847.13710.1%
Google Chrome 35.0.1916.15310.1%
Google Chrome 36.0.1985.12710.1%
Google Chrome 36.0.1985.13510.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 38.0.2125.11110.1%
Google Chrome 41.0.2272.9610.1%
Firefox 37.018626.6%
Firefox 36.0101.4%
Firefox 30.030.4%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 3.6.1410.1%
Firefox 34.010.1%
Unknown334.7%
Opera 9.80273.9%
Safari 534.30101.4%
Safari 600.1.450.7%
Safari 7534.48.310.1%
MSIE 8.040.6%
MSIE 10.030.4%
MSIE 7.030.4%
MSIE 5.520.3%
MSIE 9.010.1%
Mozilla 11.091.3%
Netscape 5.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats