Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 20 hrs 22 min 19 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/23

BrowserĐếm
Google Chrome 42.0.2311.9020437.6%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc11421.0%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc132.4%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc50.9%
Google Chrome 9.0.59750.9%
Google Chrome 30.0.1599.10140.7%
Google Chrome 39.0.2171.9540.7%
Google Chrome 40.0.2214.11140.7%
Google Chrome 18.0.1025.30830.6%
Google Chrome 28.0.1500.9420.4%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 35.0.1916.13810.2%
Google Chrome 39.0.2171.6510.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 41.0.2272.11810.2%
Google Chrome 41.0.2272.8910.2%
Google Chrome 41.0.2272.9610.2%
Google Chrome 42.0.2311.10810.2%
Google Chrome 42.0.2311.10910.2%
Firefox 37.011120.4%
Firefox 36.0101.8%
Firefox 3.6.820.4%
Firefox 15.010.2%
Firefox 33.010.2%
Firefox 38.010.2%
Safari 537132.4%
Safari 534.3030.6%
Safari 9537.5320.4%
Safari 534.3410.2%
Safari 8536.2510.2%
Netscape 5.091.7%
Mozilla 11.081.5%
Opera 9.8050.9%
MSIE 10.020.4%
MSIE 5.520.4%
MSIE 9.010.2%
Unknown30.6%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats