Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 18:41:35 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 18:41:36

2015/04/22

BrowserĐếm
Google Chrome 42.0.2311.9026345.6%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc6310.9%
Google Chrome 33.0.0.0122.1%
Google Chrome 9.0.597111.9%
Google Chrome 28.0.1500.9440.7%
Google Chrome 40.0.2214.11140.7%
Google Chrome 39.0.2171.9530.5%
Google Chrome 42.0.2311.10930.5%
Google Chrome 30.0.1599.10120.3%
Google Chrome 41.0.2272.8920.3%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 31.0.1650.6510.2%
Google Chrome 32.0.1700.7610.2%
Google Chrome 35.0.1916.13810.2%
Google Chrome 41.0.2272.11810.2%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc10.2%
Google Chrome 41.0.2272.90_coc_coc10.2%
Firefox 37.013723.7%
Firefox 36.0162.8%
Firefox 3.6.830.5%
Firefox 14.0.110.2%
Safari 53761.0%
Safari 534.3030.5%
Safari 600.1.420.3%
Safari 8536.2520.3%
Safari 41310.2%
Safari 6533.18.510.2%
Unknown71.2%
Mozilla 11.061.0%
Opera 9.8061.0%
NetFront 3.550.9%
MSIE 10.020.3%
MSIE 5.520.3%
Netscape 5.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats