Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 18 hrs 22 min 30 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/21

BrowserĐếm
Google Chrome 42.0.2311.9027138.0%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc8411.8%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc395.5%
Google Chrome 37.0.2062.103365.0%
Google Chrome 41.0.2272.96131.8%
Google Chrome 9.0.597121.7%
Google Chrome 40.0.2214.11181.1%
Google Chrome 33.0.0.071.0%
Google Chrome 41.0.2272.11850.7%
Google Chrome 39.0.2171.9840.6%
Google Chrome 40.0.2214.10940.6%
Google Chrome 28.0.1500.9430.4%
Google Chrome 11.0.696.3410.1%
Google Chrome 18.0.1025.16610.1%
Google Chrome 23.0.1271.9510.1%
Google Chrome 27.0.145310.1%
Google Chrome 31.0.1650.5910.1%
Google Chrome 39.0.2171.9910.1%
Google Chrome 40.0.2214.11510.1%
Google Chrome 42.0.2311.10810.1%
Google Chrome 44.0.2369.010.1%
Firefox 37.013719.2%
Firefox 36.0111.5%
Firefox 30.050.7%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 28.010.1%
Safari 537223.1%
Safari 533.420.3%
Safari 8536.2520.3%
Safari 420+10.1%
Safari 533.110.1%
Safari 537.3610.1%
Safari 600.1.410.1%
Safari 9537.5310.1%
MSIE 10.030.4%
MSIE 5.530.4%
MSIE 6.010.1%
MSIE 7.010.1%
MSIE 8.010.1%
Mozilla 11.081.1%
Opera 9.8050.7%
Netscape 5.050.7%
Unknown50.7%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats