Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 22 hrs 46 min 22 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/19

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc9317.6%
Google Chrome 42.0.2311.909217.5%
Google Chrome 41.0.2272.118346.5%
Google Chrome 9.0.597152.8%
Google Chrome 39.0.2171.95142.7%
Google Chrome 31.0.1650.6591.7%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc91.7%
Google Chrome 30.0.1599.10171.3%
Google Chrome 30.0.1599.8250.9%
Google Chrome 40.0.2214.11140.8%
Google Chrome 41.0.2272.10130.6%
Google Chrome 41.0.2272.9020.4%
Google Chrome 42.0.2311.10820.4%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14910.2%
Google Chrome 38.0.2125.10110.2%
Google Chrome 39.0.2171.6510.2%
Google Chrome 41.0.2272.121_coc_coc10.2%
Google Chrome 41.0.2272.127_coc_coc10.2%
Google Chrome 41.0.2272.7610.2%
Firefox 37.013625.8%
Firefox 36.0183.4%
Firefox 3.6.830.6%
Safari 53791.7%
Safari 8536.2540.8%
Safari 9537.5330.6%
Safari 419.320.4%
Safari 534.3120.4%
Safari 534.3010.2%
Safari 600.1.410.2%
Opera 9.80193.6%
Opera Profile/MIDP-2.010.2%
Mozilla 11.0112.1%
MSIE 8.050.9%
MSIE 5.530.6%
Unknown71.3%
Netscape 5.040.8%
Googlebot-Image 1.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats