Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 23:19:11 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 23:19:11

2015/04/18

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11810718.5%
Google Chrome 42.0.2311.909716.8%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc7112.3%
Google Chrome 41.0.2272.121_coc_coc264.5%
Google Chrome 31.0.1650.57183.1%
Google Chrome 9.0.597101.7%
Google Chrome 39.0.2171.9550.9%
Google Chrome 37.0.2062.10340.7%
Google Chrome 32.0.1700.10720.3%
Google Chrome 36.0.1985.12520.3%
Google Chrome 41.0.2272.9620.3%
Google Chrome 23.0.1271.9710.2%
Google Chrome 29.0.1547.7610.2%
Google Chrome 30.0.1599.8210.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 36.0.1985.14910.2%
Google Chrome 38.0.2125.10110.2%
Google Chrome 40.0.2194.210.2%
Google Chrome 42.0.2311.10810.2%
Firefox 37.011519.9%
Firefox 36.0193.3%
Firefox 22.081.4%
Firefox 3.6.810.2%
Firefox 35.010.2%
Firefox 4.0.110.2%
Safari 534.30183.1%
Safari 537172.9%
Safari 8536.2530.5%
Safari 600.1.420.3%
Safari 533.110.2%
Safari 534.1310.2%
Opera 9.80162.8%
Netscape 5.081.4%
Netscape 4.010.2%
MSIE 5.530.5%
MSIE 7.010.2%
MSIE 8.010.2%
Unknown40.7%
Mozilla 11.020.3%
NetFront 3.510.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats