Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 2 hrs 18 min 54 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/17

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11813925.9%
Google Chrome 42.0.2311.908215.3%
Google Chrome 37.0.2062.103509.3%
Google Chrome 39.0.2171.95366.7%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc366.7%
Google Chrome 9.0.597183.4%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc71.3%
Google Chrome 36.0.1985.12550.9%
Google Chrome 28.0.1500.9420.4%
Google Chrome 31.0.1650.6320.4%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 40.0.2214.9420.4%
Google Chrome 41.0.2272.10120.4%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 37.0.2062.12510.2%
Google Chrome 39.0.2171.10310.2%
Google Chrome 40.0.2214.11110.2%
Google Chrome 41.0.2272.121_coc_coc10.2%
Google Chrome 41.0.2272.9610.2%
Firefox 37.08315.5%
Firefox 36.0101.9%
Firefox 30.040.7%
Firefox 28.010.2%
Firefox 3.6.810.2%
Safari 537101.9%
Safari 534.3050.9%
Safari 41320.4%
Safari 600.1.410.2%
Safari 7534.48.310.2%
Safari 9537.5310.2%
MSIE 8.061.1%
MSIE 5.530.6%
MSIE 7.020.4%
Netscape 5.0101.9%
Opera 9.8061.1%
Mozilla 11.010.2%
Unknown10.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats