Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:01:30 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 01:01:30

2015/04/16

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11816935.2%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc6513.5%
Google Chrome 42.0.2311.90173.5%
Google Chrome 9.0.597163.3%
Google Chrome 37.0.2062.103102.1%
Google Chrome 42.0.2311.82102.1%
Google Chrome 39.0.2171.9581.7%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc40.8%
Google Chrome 28.0.1500.9420.4%
Google Chrome 40.0.2214.11520.4%
Google Chrome 41.0.2272.121_coc_coc20.4%
Google Chrome 41.0.2272.9620.4%
Google Chrome 28.0.1500.9910.2%
Google Chrome 33.0.1750.15410.2%
Google Chrome 34.0.1847.11810.2%
Google Chrome 35.0.1916.13810.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 36.0.1985.12510.2%
Google Chrome 40.0.2214.9410.2%
Google Chrome 41.0.2272.7610.2%
Google Chrome 43.0.2357.1010.2%
Firefox 37.07716.0%
Firefox 36.0132.7%
Firefox 30.040.8%
Firefox 3.6.820.4%
Safari 537377.7%
Safari 534.3081.7%
Safari 533.120.4%
Unknown61.3%
MSIE 5.530.6%
MSIE 10.010.2%
MSIE 6.010.2%
Netscape 5.040.8%
Opera 9.8040.8%
Mozilla 11.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats