Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 11:50:15 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 11:50:16

2015/04/13

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11833746.7%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc7410.3%
Google Chrome 39.0.2171.95567.8%
Google Chrome 9.0.597101.4%
Google Chrome 37.0.2062.10381.1%
Google Chrome 40.0.2214.10950.7%
Google Chrome 40.0.2214.11140.6%
Google Chrome 28.0.1500.9420.3%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 31.0.1650.6310.1%
Google Chrome 38.0.2125.10410.1%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.1%
Firefox 37.010314.3%
Firefox 36.0243.3%
Firefox 30.040.6%
Firefox 26.010.1%
Firefox 3.6.810.1%
Safari 537263.6%
Safari 534.3040.6%
Safari 600.1.430.4%
Netscape 5.0294.0%
Unknown101.4%
MSIE 5.530.4%
MSIE 8.020.3%
MSIE 10.010.1%
MSIE 7.010.1%
Mozilla 11.060.8%
NetFront 4.210.1%
Opera 9.8010.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats