Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 3 min 40 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/11

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11827540.4%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc10315.1%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc243.5%
Google Chrome 41.0.2272.121_coc_coc233.4%
Google Chrome 9.0.597162.4%
Google Chrome 33.0.0.0111.6%
Google Chrome 30.0.1599.10171.0%
Google Chrome 41.0.2272.9671.0%
Google Chrome 40.0.2214.10950.7%
Google Chrome 40.0.2214.11150.7%
Google Chrome 12.0.742.5310.1%
Google Chrome 31.0.1650.6310.1%
Google Chrome 35.0.1916.11610.1%
Google Chrome 37.0.2049.010.1%
Google Chrome 39.0.2171.9510.1%
Google Chrome 39.0.2171.9910.1%
Google Chrome 40.0.2214.8910.1%
Google Chrome 41.0.2272.107_coc_coc10.1%
Firefox 37.010315.1%
Firefox 30.091.3%
Firefox 36.071.0%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 19.010.1%
Unknown233.4%
Opera 9.80172.5%
Safari 8536.2540.6%
Safari 41330.4%
Safari 534.3020.3%
Safari 600.1.410.1%
Mozilla 11.081.2%
Mozilla 1.9.1b2pre10.1%
MSIE 8.040.6%
MSIE 5.530.4%
MSIE 10.010.1%
Netscape 5.071.0%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats