Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 14:20:32 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 14:20:33

2015/04/10

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11819129.3%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc649.8%
Google Chrome 37.0.2062.103406.1%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc172.6%
Google Chrome 33.0.0.0121.8%
Google Chrome 35.0.1916.157111.7%
Google Chrome 9.0.597111.7%
Google Chrome 39.0.2171.107_coc_coc101.5%
Google Chrome 41.0.2272.10171.1%
Google Chrome 1.1.1.0(29.0.1547.6220.3%
Google Chrome 28.0.1500.9420.3%
Google Chrome 35.0.1916.15320.3%
Google Chrome 36.0.1985.14920.3%
Google Chrome 34.0.1847.11410.2%
Google Chrome 41.0.2272.8910.2%
Google Chrome 41.0.2272.9610.2%
Google Chrome 42.0.2311.8210.2%
Firefox 37.018228.0%
Firefox 3.6.850.8%
Firefox 36.050.8%
Firefox 16.030.5%
Safari 537396.0%
Safari 534.3050.8%
Safari 600.1.440.6%
Safari 9537.5330.5%
Safari 525.20.110.2%
Unknown101.5%
MSIE 5.530.5%
MSIE 10.020.3%
MSIE 8.020.3%
MSIE 7.010.2%
Mozilla 11.060.9%
Netscape 5.030.5%
Opera 9.8020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats