Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 15 hrs 9 min 43 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/08

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11817728.3%
Google Chrome 41.0.2272.107_coc_coc8012.8%
Google Chrome 41.0.2272.119_coc_coc264.2%
Google Chrome 41.0.2272.101213.4%
Google Chrome 9.0.597203.2%
Google Chrome 37.0.2062.10381.3%
Google Chrome 39.0.2171.9571.1%
Google Chrome 40.0.2214.11171.1%
Google Chrome 41.0.2272.9630.5%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 30.0.1599.10310.2%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 35.0.1916.14110.2%
Google Chrome 37.0.2062.12410.2%
Google Chrome 39.0.2171.107_coc_coc10.2%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.2%
Google Chrome 41.0.2272.8910.2%
Firefox 37.016225.9%
Firefox 36.0182.9%
Firefox 30.050.8%
Firefox 3.6.820.3%
Safari 537254.0%
Safari 534.3071.1%
Safari 6531.22.771.1%
Safari 537.78.230.5%
Safari 600.1.420.3%
Safari 533.110.2%
Mozilla 11.0142.2%
Unknown91.4%
Netscape 5.040.6%
MSIE 5.530.5%
MSIE 8.010.2%
Opera 9.8030.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats