Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 16 hrs 14 min 1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/07

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11818732.6%
Google Chrome 41.0.2272.107_coc_coc7212.6%
Google Chrome 40.0.2214.111213.7%
Google Chrome 9.0.597142.4%
Google Chrome 30.0.0.0122.1%
Google Chrome 39.0.2171.95101.7%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc91.6%
Google Chrome 31.0.1650.6571.2%
Google Chrome 43.0.2351.340.7%
Google Chrome 36.0.1985.14330.5%
Google Chrome 41.0.2272.9630.5%
Google Chrome 41.0.2272.10120.3%
Google Chrome 18.0.1025.30810.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 30.0.1599.10110.2%
Google Chrome 35.0.1916.15310.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Firefox 36.013022.7%
Firefox 37.0132.3%
Firefox 32.0111.9%
Firefox 3.6.820.3%
Safari 534.2481.4%
Safari 534.3061.0%
Safari 53750.9%
Safari 537.35+10.2%
Unknown162.8%
MSIE 6.040.7%
MSIE 5.530.5%
MSIE 8.020.3%
MSIE 10.010.2%
MSIE 9.010.2%
Opera 9.8081.4%
Mozilla 11.071.2%
Netscape 5.040.7%
NetFront 4.110.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats