Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 18:31:48 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 18:31:49

2015/04/06

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11817127.7%
Google Chrome 41.0.2272.107_coc_coc7512.2%
Google Chrome 41.0.2272.101274.4%
Google Chrome 37.0.2062.103172.8%
Google Chrome 41.0.2272.89152.4%
Google Chrome 9.0.597111.8%
Google Chrome 40.0.2214.11191.5%
Google Chrome 39.0.2171.9581.3%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc71.1%
Google Chrome 31.0.1650.6561.0%
Google Chrome 39.0.2171.7161.0%
Google Chrome 36.0.1985.14450.8%
Google Chrome 37.0.2062.12030.5%
Google Chrome 41.0.2272.9630.5%
Google Chrome 34.0.1847.13720.3%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc20.3%
Google Chrome 36.0.1985.14310.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Google Chrome 39.4.2171.9510.2%
Firefox 36.017127.7%
Firefox 37.050.8%
Firefox 30.040.6%
Firefox 3.6.810.2%
Firefox 38.010.2%
Safari 537111.8%
Safari 600.1.481.3%
Safari 538.4461.0%
Safari 534.3040.6%
Safari 533.110.2%
Safari 6533.18.510.2%
Opera 9.80101.6%
Mozilla 11.091.5%
Unknown81.3%
MSIE 5.530.5%
MSIE 9.020.3%
MSIE 8.010.2%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats