Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 2 hrs 15 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/05

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.11811733.0%
Google Chrome 41.0.2272.107_coc_coc226.2%
Google Chrome 9.0.597195.4%
Google Chrome 41.0.2272.101102.8%
Google Chrome 40.0.2214.11151.4%
Google Chrome 41.0.2272.9641.1%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc30.8%
Google Chrome 40.0.2214.9130.8%
Google Chrome 28.0.1500.9420.6%
Google Chrome 31.0.1650.6310.3%
Google Chrome 34.0.1847.13110.3%
Google Chrome 34.0.1847.13710.3%
Google Chrome 35.0.1916.15710.3%
Google Chrome 39.0.2171.107_coc_coc10.3%
Google Chrome 39.0.2171.9510.3%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc10.3%
Firefox 36.07922.3%
Firefox 3.6.820.6%
Firefox 35.010.3%
Unknown277.6%
Safari 537143.9%
Safari 600.1.420.6%
Safari 8536.2520.6%
Safari 537.3610.3%
Safari 9537.5310.3%
Mozilla 11.0143.9%
MSIE 10.041.1%
MSIE 8.020.6%
MSIE 5.510.3%
MSIE 7.010.3%
MSIE 9.010.3%
Opera 9.8072.0%
Netscape 5.041.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats