Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 19 hrs 59 min 14 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/03

BrowserĐếm
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc12120.1%
Google Chrome 41.0.2272.1019816.3%
Google Chrome 41.0.2272.1186811.3%
Google Chrome 37.0.2062.103183.0%
Google Chrome 41.0.2272.107_coc_coc172.8%
Google Chrome 9.0.597172.8%
Google Chrome 40.0.2214.11181.3%
Google Chrome 41.0.2272.90_coc_coc81.3%
Google Chrome 31.0.1650.6571.2%
Google Chrome 31.0.1650.6361.0%
Google Chrome 41.0.2272.9661.0%
Google Chrome 36.0.1985.14340.7%
Google Chrome 38.0.2125.12230.5%
Google Chrome 39.0.2171.9530.5%
Google Chrome 27.0.1453.11020.3%
Google Chrome 23.0.1271.9710.2%
Google Chrome 38.0.2125.10110.2%
Google Chrome 39.0.2171.107_coc_coc10.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 41.0.2272.8910.2%
Firefox 36.014223.5%
Firefox 30.0162.7%
Firefox 37.010.2%
Safari 534.3061.0%
Safari 53761.0%
Safari 537.85.1230.5%
Safari 8536.2530.5%
Safari 528.1610.2%
Safari 600.1.410.2%
Opera 9.80111.8%
Netscape 5.071.2%
Mozilla 11.061.0%
MSIE 5.530.5%
MSIE 8.020.3%
MSIE 10.010.2%
Unknown30.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats