Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 20 hrs 39 min 17 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/02

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.10133345.7%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc638.7%
Google Chrome 9.0.597192.6%
Google Chrome 41.0.2272.118152.1%
Google Chrome 40.0.2214.113_coc_coc131.8%
Google Chrome 41.0.2272.8981.1%
Google Chrome 41.0.2272.90_coc_coc81.1%
Google Chrome 30.0.1599.10171.0%
Google Chrome 40.0.2214.11171.0%
Google Chrome 34.0.1847.11660.8%
Google Chrome 36.0.1985.14320.3%
Google Chrome 40.0.2214.10920.3%
Google Chrome 28.0.1500.9410.1%
Google Chrome 33.0.1750.15410.1%
Google Chrome 36.0.1985.14410.1%
Google Chrome 38.0.2125.12210.1%
Google Chrome 40.0.2214.11510.1%
Firefox 36.018425.3%
Firefox 30.0121.6%
Firefox 35.060.8%
Firefox 3.6.820.3%
Firefox 34.010.1%
Safari 534.30111.5%
Safari 53750.7%
MSIE 5.530.4%
MSIE 8.030.4%
MSIE 10.010.1%
Mozilla 11.050.7%
Opera 9.8030.4%
Netscape 5.020.3%
Unknown20.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats