Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 3 hrs 21 min 36 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/04/01

BrowserĐếm
Google Chrome 41.0.2272.10119630.5%
Google Chrome 40.0.2214.121_coc_coc639.8%
Google Chrome 9.0.597142.2%
Google Chrome 43.0.2351.3121.9%
Google Chrome 37.0.2062.103111.7%
Google Chrome 30.0.1599.10181.2%
Google Chrome 41.0.2272.90_coc_coc71.1%
Google Chrome 39.0.2171.7120.3%
Google Chrome 40.0.2214.11520.3%
Google Chrome 18.0.1025.16610.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 37.0.2049.010.2%
Google Chrome 39.0.2171.9910.2%
Google Chrome 40.0.2214.9410.2%
Google Chrome 43.0.2327.510.2%
Firefox 36.018428.7%
Firefox 30.081.2%
Firefox 17.060.9%
Firefox 34.030.5%
Firefox 3.6.810.2%
Safari 537497.6%
Safari 600.1.4162.5%
Safari 600.5.16111.7%
Safari 534.3030.5%
Safari 533.120.3%
Mozilla 11.0233.6%
MSIE 5.530.5%
MSIE 9.030.5%
MSIE 10.010.2%
Unknown50.8%
Opera 9.8020.3%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats